Tüm Oturumlar Toplam Oturum Sayısı: 28

Açılış, Sertifikasyona Hazırlık Programı ve TUTD Tanıtımı

 Tarih: 26.02.2021

Saat: 08:00-08:10

Salon: Hekim Salonu

Oturum Başkanı: 

Konuşmacı: 

Dr. Hikmet Fırat

Açılış

 Tarih: 26.02.2021

Saat: 08:00-08:30

Salon: Teknisyen Salonu

Oturum Başkanı: 

Konu ve Konuşmacılar: 

Dr. İbrahim Öztura

Dr. Utku Oğan Akyıldız

Tek. Neslihan Tamuca

Normal Uyku 1

 Tarih: 26.02.2021

Saat: 08:25-09:15

Salon: Hekim Salonu

Oturum Başkanı: Dr. Barış Baklan

Konu: 

Uykunun Nörofizyolojisi ve Nörobiyolojisi

Uyku ve Uyanıklığın Düzenlenmesi

Uykunun Ontogenetik Modelleri

Uyku ve Rüya

Dr. Sevda İsmailoğulları

Tartışma

Uyku Merkezi; Temel Giriş

 Tarih: 26.02.2021

Saat: 08:45-11:00

Salon: Teknisyen Salonu

Oturum Başkanı: Dr. Murat Aksu

Konu ve Konuşmacılar: 

Uyku Tıbbı Tekniker/Teknisyenliği Nedir, Kimler Uyku Teknikeri/Teknisyenidir?

Dr. Murat Aksu

Medikal Terminoloji

Dr. Deniz Tuncel

Hastanın Uyku Merkezine Kabulü ve Hasta Çizelgesi

Dr. Hikmet Fırat

Hastanın Elektrod Uygulamasına Hazırlanması ve Kullanılan Elektrodlar

Dr. Sevda İsmailoğulları

Polisomnografi ve Poligrafi Temel Özellikleri

Dr. Utku Oğan Akyıldız

Tartışma

Normal Uyku 2

 Tarih: 26.02.2021

Saat: 09:30-11:15

Salon: Hekim Salonu

Oturum Başkanı: Dr. Derya Karadeniz

Konu ve Konuşmacılar: 

Uyku ve Yaşlanma: İnsan Gelişim Dönemlerinde Uyku Yapısı

Cinsiyetin Uykuya Etkisi

Dr. Deniz Tuncel

Uyku Sırasında Beden İşlevleri

Dr. Ahmet Uğur Demir

Uyku ve Uyanıklık Sırasında Solunum Fonksiyonu

Dr. Sadık Ardıç

Tartışma

Uyku Merkezinde Titrasyon, Merkez Dışı Cihazlar ve Acil Durumlar

 Tarih: 26.02.2021

Saat: 11:15-12:45

Salon: Teknisyen Salonu

Oturum Başkanı: Dr. Zeynep Zeren Uçar

Konu ve Konuşmacılar: 

NIMV (CPAP, BPAP, ASV, AVAPS)

Dr. Zeynep Zeren Uçar

Merkez Dışı Cihazlar, Kullanım Alanları ve Değerlendirilmesi, Uyku Merkezinde Acil Durum

Dr. Ahmet Uğur Demir

Tartışma

Normal Uyku 3

 Tarih: 26.02.2021

Saat: 11:30-12:45

Salon: Hekim Salonu

Oturum Başkanı: Dr. Murat Aksu

Konu ve Konuşmacılar: 

Uykunun İşlevi ve Gerekliliği İle İlgili Teoriler, Akut ve Kronik Uyku Deprivasyonunun Etkileri

Dr. Utku Oğan Akyıldız

Uykunun Sirkadyen Ritmi ve Bunun Diğer Sirkadyen Ritmlere Etkisi, Sirkadyen Saat ve Uykunun Düzenlenmesinde Kronobiyolojik Modeller

Bilişsel Performansın Sirkadiyen Varyasyonu

Gündüz Uykululuğunu Belirleyen Faktörler

Uykululuk ve Uyanıklığın Zamansal Değişimini Kaydetme Yöntemleri

Dr. Murat Aksu

Tartışma

Uyku Hastalıklarının Değerlendirmesi ve Tanı Yöntemleri

 Tarih: 26.02.2021

Saat: 13:30-14:30

Salon: Hekim Salonu

Oturum Başkanı: Dr. Hikmet Yılmaz

Konu ve Konuşmacılar: 

Uyku Hastalıkları Uluslar Arası Sınıflaması’na Göre Uyku Hastalıkları

Tanı

Kriterleri

Uyku Tıbbında Öykü Alma ve Muayene Bulguları

Uyku ve Uyanıklığı Değerlendirme Yöntemleri

Dr. Gülçin Benbir Şenel

Tartışma

Uyku Merkezinde Yapılan Testler

 Tarih: 26.02.2021

Saat: 13:30-14:45

Salon: Teknisyen Salonu

Oturum Başkanı: Dr. İbrahim Öztura

Konu ve Konuşmacılar: 

Çoklu Uyku Latans Testi ve Uyanıklığı Sürdürme Testi

Dr. İbrahim Öztura

Uyku Merkezinde Yapılan Diğer Testler (SIT, NPT, Aktigrafi)

Dr. Utku Oğan Akyıldız

Tartışma

Polisomnografi 1

 Tarih: 26.02.2021

Saat: 14:45-15:45

Salon: Hekim Salonu

Oturum Başkanı: Dr. Murat Aksu

Konu ve Konuşmacılar: 

Polisomnografi Standartları, Uygulama Kriterleri, Uyku Laboratuvarı Standartları

Dr. Hikmet Yılmaz

Tartışma

Polisomnografinin Değerlendirilmesi

 Tarih: 26.02.2021

Saat: 15:00-17:30

Salon: Teknisyen Salonu

Oturum Başkanı: Dr. Utku Oğan Akyıldız

Konu ve Konuşmacılar: 

Uyanıklık ve Uyku Evrelendirilmesi

Dr. Utku Oğan Akyıldız

Kardiyak Olaylar, Uyanıklık Reaksiyonu (Arousal) Kuralları ve Artefaktlar

Dr. Ahmet Uğur Demir

Solunumsal Kurallar

Dr. Mehmet Ali Habeşoğlu

PAP Titrasyon Kuralları

Dr. Hikmet Fırat

Hareket Kuralları

Dr. Aylin Bican Demir

Tartışma

Polisomnografi 2

 Tarih: 26.02.2021

Saat: 16:00-17:30

Salon: Hekim Salonu

Oturum Başkanı: Dr. Oya İtil

Konu ve Konuşmacılar: 

Uykunun Evrelendirmesi

Dr. İbrahim Öztura

Uykuda Solunum Kayıtlama ve Skorlama

Dr. Hikmet Fırat

Tartışma

Akılcı İlaç Kullanımı

 Tarih: 26.02.2021

Saat: 18:00-18:30

Salon: Hekim Salonu

Oturum Başkanı: 

Konu ve Konuşmacılar: 

Dr. Hikmet Yılmaz

Gerçek Zamanlı Hasta Pratiği (Hastanın Çekime Hazırlanması ve Çekimin Yapılması)

 Tarih: 26.02.2021

Saat: 20:00-21:30

Salon: Teknisyen Salonu

Oturum Başkanı: 

Konu ve Konuşmacılar: 

Tek. Hakan Kayapınar

Tek. Tolga Köse

Tek. Neslihan Tamuca

Dr. Utku Oğan Akyıldız

Polisomnografi 3

 Tarih: 27.02.2021

Saat: 08:00-10:00

Salon: Hekim Salonu

Oturum Başkanı: Dr. Sadık Ardıç

Konu ve Konuşmacılar: 

Uykuda Hareket Kayıtlama ve Skorlama

Dr. Aylin Bican Demir

Uykuda Kardiyak Kayıtlama ve Skorlama

Dr. Oya İtil

Arousal Skorlama

Dr. Mehmet Ali Habeşoğlu

Uyku Kayıtlamada Artefaktlar

Dr. Aylin Özsancak Uğurlu

Taşınabilir Uyku Kayıtlama

Dr. Melike Yüceege

Gündüz Uykululuk Testleri

Dr. Sinan Yetkin

Uyku Testi Raporlama

Dr. Sezai Taşbakan

Tartışma

Uyku Fizyolojisi ve Hastalıkları

 Tarih: 27.02.2021

Saat: 08:30-11:00

Salon: Teknisyen Salonu

Oturum Başkanı: Dr. Derya Karadeniz

Konu ve Konuşmacılar: 

Uyku Fizyolojisi

Dr. Barış Baklan

Uykuda Hareket Bozuklukları

Dr. Derya Karadeniz

Uyku ile İlişkili Solunum Bozuklukları

Dr. Sezai Taşbakan

Tartışma

İnsomnialar

 Tarih: 27.02.2021

Saat: 10:15-11:45

Salon: Hekim Salonu

Oturum Başkanı: Dr. Barış Baklan

Konu ve Konuşmacılar: 

Uyku Tıbbında İnsomni Tanım, Epidemioloji ve Sınıflaması

İnsomninin Patofizyolojik Modelleri

Klinik ve Tanı

Özel Popülasyon Gruplarında İnsomni ve Komorbiditeler

Dr. Sinan Yetkin

Tedavi: Bilişsel Davranışçı Tedavide Pratik Yetiler ve Farmakolojik Tedaviler

Dr. Fuat Özgen

Tartışma

Uyku Hastalıkları-I

 Tarih: 27.02.2021

Saat: 11:30-12:45

Salon: Teknisyen Salonu

Oturum Başkanı: Dr. İrsel Tezer Filik

Konu ve Konuşmacılar: 

Hipersomniler

Dr. Gülçin Benbir Şenel

Parasomniler

Dr. İrsel Tezer Filik

Tartışma

Uyku ile İlişkili Solunum Bozuklukları

 Tarih: 27.02.2021

Saat: 13:00-14:30

Salon: Hekim Salonu

Oturum Başkanı: Dr. Hikmet Fırat

Konu ve Konuşmacılar: 

Tanımlama, Sınıflama, Epidemiyoloji

Patofizyoloji

Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu

Klinik Özellikleri ve Tanı

Dr. Mehmet Ali Habeşoğlu

Özel Popülasyon Gruplarında Uyku ile İlişkili Solunum Bozuklukları ve Komorbiditeler

Dr. Özen Kaçmaz Başoğlu

Tedavi

Dr. Zeynep Zeren Uçar

Tartışma

Uyku Hastalıkları-II

 Tarih: 27.02.2021

Saat: 13:30-15:15

Salon: Teknisyen Salonu

Oturum Başkanı: Dr. Fuat Özgen

Konu ve Konuşmacılar: 

İnsomniler

Dr. Fuat Özgen

Sirkadiyen Ritim Bozuklukları

Dr. Kezban Aslan Kara

Diğer Uyku İle İlişkili Hastalıklar

Dr. Hikmet Yılmaz

Tartışma

Santral Nedenli Hipersomniler

 Tarih: 27.02.2021

Saat: 14:45-15:45

Salon: Hekim Salonu

Oturum Başkanı: Dr. Derya Karadeniz

Konu ve Konuşmacılar: 

Tanımlama, Sınıflama, Epidemiyoloji

Patofizyoloji

Klinik Özellikleri ve Tanı

Özel Popülasyon Gruplarında Santral Nedenli Hipersomniler ve Komorbiditeler

Dr. Gülçin Benbir Şenel

Tedavi

Dr. Derya Karadeniz

Tartışma

Sirkadiyen Ritm Bozuklukları

 Tarih: 27.02.2021

Saat: 16:00-17:00

Salon: Hekim Salonu

Oturum Başkanı: Dr. Fuat Özgen

Konu ve Konuşmacılar: 

Tanımlama, Sınıflama, Epidemiyoloji

Patofizyoloji

Klinik Özellikleri ve Tanı

Özel Popülasyon Gruplarında Sirkadyen Ritim Uyku Bozuklukları ve Komorbiditeler

Dr. İrsel Tezer Filik

Tedavi

Dr. Sinan Yetkin

Tartışma

Gerçek Zamanlı Hasta Pratiği Çekiminin Değerlendirilmesi

 Tarih: 27.02.2021

Saat: 16:00-18:00

Salon: Teknisyen Salonu

Oturum Başkanı: 

Konu ve Konuşmacılar: 

Dr. Utku Oğan Akyıldız

Parasomniler

 Tarih: 27.02.2021

Saat: 17:15-18:15

Salon: Hekim Salonu

Oturum Başkanı: Dr. Barış Baklan

Konu ve Konuşmacılar: 

Tanımlama, Sınıflama, Epidemiyoloji

Patofizyoloji

Klinik Özellikleri ve Tanı

Özel Popülasyon Gruplarında Parasomniler ve Komorbiditeler

Dr. Barış Baklan

Tedavi

Dr. Kezban Aslan Kara

Tartışma

Uyku ile İlişkili Hareket Bozuklukları

 Tarih: 28.02.2021

Saat: 09:00-10:00

Salon: Hekim Salonu

Oturum Başkanı: Dr. Sadık Ardıç

Konu ve Konuşmacılar: 

Uyku ile İlişkili Hareket Bozuklukları

Tanımlama, Sınıflama, Epidemiyoloji

Patofizyoloji

Klinik Özellikleri ve Tanı

Özel Popülasyon Gruplarında Uyku ile İlişkili Hareket Bozuklukları ve Komorbiditeler

Dr. Murat Aksu

Tedavi

Dr. Derya Karadeniz

Tartışma

Diğer Uyku ile İlişkili Durumlar ve Bozukluklar

 Tarih: 28.02.2021

Saat: 10:15-11:00

Salon: Hekim Salonu

Oturum Başkanı: Dr. Sinan Yetkin

Konu ve Konuşmacılar: 

Tanım, Sınıflama ve Epidemiyoloji

Dr. Murat Demet

Uyku Bozukluklarının Sosyal ve Ekonomik Etkileri ve Araştırma Yöntemleri

Dr. Hikmet Yılmaz

Tartışma

Sınav

 Tarih: 28.02.2021

Saat: 11:15-12:15

Salon: Hekim Salonu

Sınav

 Tarih: 28.02.2021

Saat: 11:15-12:15

Salon: Teknisyen Salonu

Oturum Başkanı: 

Konu ve Konuşmacılar: